Belki de İhtiyacın Olan Tek Şey Sana Uzanan Bir El

Belki de ihtiyacın olan tek şey sana uzanan bir el

KOÇLUK VE TERAPİ SEANSLARINDA İNDİRİM; 30 yıllık bilgi birikim ve tecrübeye sahip Profesyonel Koç ( Yaşam Koçu, İşletme Koçu, Yönetici Koçu, Kariyer Koçu, Öğrenci Koçu ) ve Terapist ( Bilişsel Terapi, Davranış Terapisi, Emdr, Regresyon, Nlp, Hipnoterapi, Reiki, Kadim Bilgelik Şifa Çalışmaları) Nuran Özsöz ile;

Yetişkin seansları ( Koçluk ya da Terapi ) = 150 TL ( saat sınırlaması yoktur)

Genç ( ergen ) seansları ( Koçluk  ya da Terapi) = 100 TL (Saat sınırlaması yoktur)

NEDEN KOÇLUK VE TERAPİ ( ŞİFA)  Geçmişten, atalarımızın yaşadığı günlerden bu güne doğru geldiğimizde inanılmaz bir değişimi ve bunu doğuran zihinsel sıçramayı derinden fark ediyor ve yaşıyoruz. Düşünsenize yeni doğanlar ve gençler hariç belli bir yaşın üzerindekiler neredeyse çağı ve teknolojiyi yakalamakta büyük bir güçlük çekiyor. Yapay zeka, beyne yerleştirilen çiplerden tutunda IQ olarak ifade edilen bilişsel zekâdan EQ ile tanımlan duygusal zekanın günümüzde daha önem kazanması, adını bile bilmediğimiz sayısız meslek dallarının gelişmesi, fabrikada ya da iş yerlerindeki tam zamanlı çalışmalardan esnek zamanlı ve home ofis çalışmaya geçilmesi, kimileri masa başında milyon dolarlar kazanırken kimilerinin asgari ücretle geçinmek zorunda kalıp gelir adaletsizliğindeki farkın çığ gibi büyümesi, ekonomik kriz vs derken tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir virüsün tüm dünyayı sarması, kısacası çok hızlı, çok şaşırtıcı hatta ve hatta şok edici değişimler yaşanıyor ve insanoğlu buna uyum sağlamakta büyük güçlük çekiyor.

Dünün doğruları ve bilinenleri bugün işe yaramıyor. İnsanlık dogmalardan kurtulup kuantum düşünceyi ve kozmik enerjiyi keşfedip, beynini ve enerjisini çok daha etkin kullanıp ve evrenin bilinmeyenlerini keşfetmenin peşinde. Bu hızlı değişim içinde, mucizevî bir varlık olan insanın bütünsel sağlığına ve iyiliğine yönelik olarak hizmet veren farklı disiplinler ve alt/yan dallarıyla birçok meslek ortaya çıkmış durumda.                                                                                                                       

İşte bu mesleklerden biri KOÇLUK ( En çok bilineni Yaşam Koçluğu, Yönetici Koçluğu, İşletme Koçluğu, Kariyer koçluğu, Eğitim Koçluğu, Öğrenci Koçluğu, Hamile Koçluğu, Ergen Koçluğu vb)bir diğeri de TERAPİ (Psikoanalitik Terapi, Davranışçı Terapi, Bilişsel Terapi, Hipnoterapi, Emdr Terapisi, Varoluşçu Terapi, Aile terapisi, NLP ile Terapi, Enerji ile Terapi vb) olup günümüzde çok büyük önem kazanmış durumda.

Koçluk hizmetleri her geçen yıl hızla yaygınlaşmakta. Bu yaygınlaşma ve tüm toplumlarda meslekler arasında yerini alma, tercih edilir olma süreci içinde olan genç bir meslek. Kimi disiplinlerin uzmanlarınca yadırganıyor. Bilinmeyenin reddi doğal bir tepki diyorum buna ben. Ancak koçluğun ne olduğu, nasıl hizmet verdiği öğrenildikçe, anlaşıldıkça algılar değişiyor, kaygılar her geçen gün azalıyor.

İnsan çok boyutlu bir varlık. Bedensel (fiziksel), ruhsal (enerjisel), zihinsel ve de duygusal. Dolayısıyla insanın tüm bu boyutlarındaki sağlığına ve iyiliğine hizmet eden mesleklerden KOÇLUK  ve TERAPİ’nin önemi asla yadsınamaz. Bireyin kendini iyi ve mutlu hissetmesi tüm bu varlık boyutlarındaki denge ve uyum içerisinde olması ile direk ilgilidir. Profesyonel bir KOÇ ve TERAPİST  insanın tüm boyutlarında dengede, uyum ve ahenk içerisinde olması, ilerlemesi, kendini gerçekleştirmesi, geliştirmesi ve her şeyden önemlisi de iyileştirmesi  yönünde çözümler sunar.

KOÇLUK ve TERAPİ tamamen farklı çalışmalar olmakla birlikte devam eden seans süreçlerinde paralelinde  koçluk veya terapi alınması destekleyici olabilmektedir.

Terapist, danışanın sorunlarını ve rahatsızlığını teşhis ve tedavi etmek üzere eğitilmiş bir uzmandır ve danışanı ile duygusal ve zihinsel yaralarını iyileştirmek için çalışır. Çoğu terapi yönteminde danışanının geçmiş yaşamına odaklanılarak şu anki durumuna nelerin etki ettiği tespit edilmeye çalışılır. Terapide davranış ve bilişsel terapiden, bilinçaltı kayıtlara etki eden hinoterapi, nlp vb yukarıda da kısaca bahsetmiş olduğum gibi  çok çeşitli yaklaşım ve yöntemler kullanılmaktadır.

Koçluk çalışmasında ise odak, şu anda ve Koçi’nin (müşterisinin) gerçekleştirmek istediklerindedir. Herhangi bir teşhis ya da geçmişi analiz etme eğilimi ve misyonu yoktur. Koçluk ilişkisi koçi ile koçun eşit olduğu ve müşterinin dönüşümü ve gelişimi için işbirliği yaptığı bir ilişki biçimidir. Koç “neden” ile değil “nasıl” ile ilgilenir. Müşteri yaratıcı kaynaklarına ulaşarak kendi çözümlerini oluşturur. Çoğu kez müşteri koçluk süreci sayesinde kendisini sınırlandıran kalıplardan kurtularak cesur yaşam seçimleri yapar. Yaşadığı dönüşüm müşteride şifalanma duygusu yaratabilir.

Tekrar günümüz insanına ve yaşadıklarına dönecek olursak bugün hemen herkesin bir KOÇU ve TERAPİSTİ olması bu açıdan bakıldığında kaçınılmazdır. Ancak Koçluk ve Terapi fiyatlarının çok yüksek olması insanların bu hizmetlerden faydalanmasına engel teşkil etmektedir. Bu amaçla Avrupa Kariyer Merkezi olarak tüm koçluk ve terapi seanslarında indirim yapma gerekliliği duyduk ve bunu gerçek kıldık ve faydalanmanızı diliyoruz.

Bir cevap yazın