KARİYER KOÇLUĞU SEANSI


Kariyer Koçluğu Nedir? Ne fayda sağlar?

Her insanın yaşamı boyunca kariyerinde beş ila on değişiklik yaptığı bilinmektedir. Kariyer koçluğu kişinin, iş hayatına ilişkin konulardaki farkındalığını artırmasına, yaşam amacı ve onunla bağlantılı olarak kariyer hedefleri konusunda netleşmesine, kariyerindeki gelişim ve dönüşüm için etkili olacak aksiyonların belirlenmesine yardımcı olan etkileşimli bir süreçtir.

Bu süreçte kariyer koçu;

• Dinleyerek, pozitif geri bildirim vererek, güçlü sorular sorarak ve modelleme yaparak etkin ve etkileşimli bir iletişim ortamı yaratır,

• Doğru soru sormaya odaklanır,

• Danışanlarının, bugününü inceleyerek işe başlar ve onları gelecekte yapmak istediklerine doğru yönlendirir, geçmişi sorgulamaz,

• Güçlü yönlerini ortaya çıkartarak işlerinden maksimum düzeyde verim almalarına katkı sağlar,

• Amaçları, değerleri ve tutkuları ile uyum içinde bir iş hayatına kavuşmasını hızlandırır,

• Özlerine uygun işi keşfederek iş tatminlerini en üst seviyeye çıkarmalarına, iş-yaşam dengesini kurmalarına olanak sağlar,

• Değişimi ve dönüşümü yönetebilmeleri için yeni bakış açıları kazanmalarına ortam hazırlar,

• Çalışma hayatları boyunca kendi kariyerlerini nasıl yöneteceklerini öğrenmelerine, böylece kişisel ve profesyonel anlamda güç kazanmalarına yardımcı olur.

Kariyer Koçluğu Kimler İçin Yararlıdır?

Özellikle;

• İş hayatına yeni atılacak kişiler,

• İşinde bir değişime, dönüşüme gereksinim duyanlar,

• Farklı bir iş, farklı bir sektör deneyimlemek isteyenler,

• İş hayatına ara verdikten sonra geri dönmeyi planlayanlar,

• Profesyonel olarak çalışırken kendi işini kurmak isteyenler,

• Sık sık iş değiştiren ancak bir türlü istediği işi veya iş ortamını bulamayanlar,

• Emeklilik döneminde üretken olmayı arzu edenler.

• Yaşamda gerçek öz amacını bulmayı hedefleyenler.

Kariyer Koçluğundan Ne Beklenmelidir?

Danışan açısından kariyer koçluğunun arzu edilen sonuçları,

• Öz farkındalığın gelişmesi,

• Yaşam amacı ve hedefleri konusunda netleşme,

• İş ortamında etkinliğin ve verimliliğin artması,

• Yaşam kalitesinin iyileşmesi olarak özetlenebilir.

Koçluk Kapsamında Neler Yer Alır?

Kariyer koçluğu, Kariyer Tasarımı ve İş Arama Süreci olmak üzere iki ana kapsamda ele alınmaktadır;

• Kariyer Koçluğu Süreci, danışanın kariyerinde kalıcı ve kökten bir dönüşüme olanak sağlayan üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama, davranış ve performans düzeyini, ikinci aşama inanç, bakış açısı ve motivasyonu, üçüncü aşama ise kişisel dönüşümü hedeflenmektedir.

• İş Arama Süreci kapsamında, stratejik ve pazarlama odaklı yaklaşım ile danışanın iş arama sürecine yardımcı olunmaktadır. Bu yaklaşım, danışanın kişisel markasının belirlenmesine, yayınlanan ve yayınlanmayan iş ilanları için izlenecek yöntemlere, özgeçmiş hazırlamaya, iş görüşme stratejisi belirlemeye, iş teklifinin değerlendirilmesine ve müzakere edilmesine yönelik taktikler konusunda koçluk ile birlikte danışmanlığı da içermektedir.

ÜCRETSİZ İŞLETME ANALİZİ

 
 
 
Ekonomik Kriz Sizin İşletmenizi Nasıl Etkiledi?
ÜCRETSİZ İŞLETME ANALİZİ
Kriz sonrası İşletmenizde neyin daha iyi olmasını istiyorsunuz?
Cironuzun artmasını mı?
Karlılığınızın istikrara kavuşmasını mı?
Krizden fırsatlarla çıkmayı mı?
Daha çok müşteri mi?
Motivasyonu yüksek işine bağlı elemanlar mı?
Tüm tıkanma noktalarınızın ortaya çıkarılıp, düzeltilmesini mi?
Ücretsiz İşletme Analizi sadece işletme sahipleri için geçerlidir.
İsteğe Bağlı
Sohbeti Aç
Yardım istiyorsan ulaşabilirsin ?
Yaşam Koçun
Merhaba
Kariyer Koçluğu ile ilgili bilgi almak istermisiniz?