MENTOR EĞİTİMİ

​​Ülkemizdeki firmaların en büyük problemlerinden biri kurum kültürü oluşturamamak, DNA’ larını sonraki nesillere aktaramamak ve bu yüzden de sürdürülebilir olamamaktır. Mentörlük sistemi bu kurumların en önemli araçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir mentör, yalnız başına daha yavaş ya da daha az öğrenebilecek, hatta belki de hiç öğrenemeyecek olan kişinin bir şeyler öğrenmesine yardımcı olur ve öğrenen organizasyon oluşturulmasına önemli katkı sağlar. Kurum içinde mentörlük yapmak, bu bilgi ile donanmak işletmelerinin %99’u KOBİ olan ülkemizde sürdürülebilirlik projelerinde görev almak demektir. Bu eğitimimizde; danışanı ile mentörlük ilişkisini yönetebilecek, kurum kültürünü doğru yöntem ve araçlarla aktarabilecek, danışanının gelişim sürecini takip edip raporlayabilecek ve proaktif yaklaşımlarla yetenek yönetimine destek verebilecek mentörlük becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
mentor-egitimi

Eğitim Konu Başlıklarından bazıları

 • Mentörlük nedir ?
 • Mentörlük ne değildir?
 • Mentörlüğün psikolog, danışman ve koçtan farkı nedir?
 • Mentörlük süreci
 • Mentörlerin rolleri ve mentörlüğün avantajları
 • Mentör yeterlilik ve becerileri
 • Etkili ve etkisiz mentörlük uygulamaları
 • Mentörün özelikleri ve becerileri
 • Mentör sorumlulukları
 • Mentorlük sistemi ve işleyişi
 • Bireyin gelişim süreci
 • Algı boyutu ( inançlar,  farkındalık,  davranış değişikliği )
 • Öğrenme aşamaları
 • Etkili İletişim
 • Temsil sistemleri
 • Güven uyandırma
 • İlk görüşme/ gündem belirleme
 • Hayal – istek -amaç – hedef – eylem planı
 • Mentör gelişim aşamaları,
 • İş hayatından çok çeşitli konulara ( finans, pazarlama, satış, üretim, arge vb. ) uygulamalı mentörlük çalışmaları ( seansları)

Eğitim Sonunda Edineceğiniz Bilgi ve Beceriler

Çalışanlarınızın;

 • Problemlere değil, çözümlere odaklanmasını,
 • Güvene dayalı yönetim yaklaşımıyla verimliliğini artırmayı,
 • Motivasyonunu arttırmayı,
 • Kendi işlerinin lideri haline getirmeyi,
 • Farkındalık kazanmalarını,
 • Gelişimleri için hedefler koyup, plan yapmayı ve uygulamalarını,
 • Sınırlarını zorlayarak potansiyellerini ortaya çıkarmayı, sağlayacak ; onların gelişim, ilerleme, ve başarıları ile büyük gurur duyacaksınız.
 • Kurumun kendi liderlerini yetiştirme kültürünün oluşması,
 • Kurum içinde yaşanan değişim ve gelişimin yönetilmesi,
 • Yöneticilerin çalışanlarla güven ilişkisinin yerleşmesi ve uyumlu ilişkiler kurmaları
 • Yaratıcı düşünmenin ve özgüvenin gelişmesi
 • Çalışanların yeni sorumluluklar almaya teşvik edilmesi
 • Çalışanların yetkinliklerinin arttırılması,
 • Yeni işe başlayanların adaptasyonunun hızlandırılması

Mentörlük Nedir ve Neden Kurumlarda İhtiyaç Haline Gelmiştir ?

“Mitolojide Homer’in yazdığına göre, Odysseus, Truva Savaşı’na giderken oğlu Telemachus’u güvendiği dostu Mentor’a emanet eder. Kendisinden oğlunun her türlü eğitiminden ve gelişiminden sorumlu olmasını ister.”

İsmini bu şekilde mitolojiden alan mentörlük, eğitim, öğrenim ve gelişimi amaçlayan bir yardımlaşma ve paylaşma ilişkisidir. Bu ilişkide mentör, zamanını, bilgisini ve çabasını kendisinden daha az deneyimli bir kişinin (mentee) verimliliğini ve başarısını arttırması için gereken bilgi ve becerileri kazanması amacıyla harcar. Mentee de aktif olarak mentörünün yardımı ile gelişimini yönlendirir.

Siz de bir veya daha çok kişiye mentörlük yapabilirsiniz. Mitolojide olduğu gibi tam zaman ayırmanız yerine, bugünün koşullarında çok daha kısa süreli ve daha az yoğun çabayla bir kişinin başarmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Eğitim günleri, fiyatlar, grup indirimleri ve diğer eğitim programlarımız için irtibata geçiniz.

ÜCRETSİZ İŞLETME ANALİZİ

Ekonomik Kriz Sizin İşletmenizi Nasıl Etkiledi?
ÜCRETSİZ İŞLETME ANALİZİ
Kriz sonrası İşletmenizde neyin daha iyi olmasını istiyorsunuz?
Cironuzun artmasını mı?
Karlılığınızın istikrara kavuşmasını mı?
Krizden fırsatlarla çıkmayı mı?
Daha çok müşteri mi?
Motivasyonu yüksek işine bağlı elemanlar mı?
Tüm tıkanma noktalarınızın ortaya çıkarılıp, düzeltilmesini mi?
Ücretsiz İşletme Analizi sadece işletme sahipleri için geçerlidir.
İsteğe Bağlı
Sohbeti Aç
Yardım istiyorsan ulaşabilirsin ?
Yaşam Koçun
Merhaba
Mentör Eğitimi ile ilgili bilgi almak istermisiniz?