YÖNETİCİ KOÇLUK SEANSI VE EĞİTİMİ

Yönetici Koçluk Seansı

Profesyonel koç olarak bizler,  müşterilerimizin bir bütün olarak profesyonel yaşamlarında bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşabilmeleri, iş ve yönetim kalitelerini artırabilmeleri ve etkin birer lider olabilmeleri için yeterliklerini arttırmayı ve davranışlarını istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlemelerine destek olmayı amaçlarız. Koçluk ilişkimiz kısa sürede danışanlarımızın karşılaştıkları problemleri daha etkin çözebilmeleri için başvurdukları bir beyin fırtınası ve kaynak ortamı haline gelir.

Koçluk ilişkimizde üç seviyede öğrenmeyi amaçlarız:

 • Yöneticinin karşılaştığı problemlerin çözümü ve fırsatların değerlendirilmesi,
 • Bunu yaparken liderlik kapasitesinin ve diğer rollere ve durumlara genelleyebilecek yeni düşünüş ve davranış biçimlerinin geliştirilmesi,
 • Öğrenmenin koçluk ilişkisi sona erdikten sonra da devam etmesini sağlayacak kendini değerlendirme ve analiz etme beceri ve alışkanlıklarının kazandırılması.

Bu amaçlar dahilinde, katılımcılarla, kurumları ile bir ortaklık içinde çalışarak:

 • hedeflenen sonuçlara uygun tutum, davranış, donanım ve kaynaklar açısından kuvvetli yanlarını ve gereksinimleri belirleyerek bir gelişim planı oluşturur,
 • kişinin öz değerleri, ihtiyaçları, güçlü ve zayıf yönleri, inanç ve yaklaşımları gibi aslında kendisini oluşturan parçaları hakkında bilinç ve farkındalık geliştirmesine yardımcı olur,
 • gelişim planına ve belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli eğitimi ve stratejileri sağlar,
 • ve bu strateji dahilinde istenilen sonuçlara ulaşmak için kendisini taşıyacak ilişki ve ortamlar hazırlamasına, eyleme geçmesine ve davranışsal değişiklikler yapmasına destek oluruz.

Danışanımız (koçimiz) ile:

 • Daha iyi ve daha etkin kararlar vermeleri,
 • Değerlerine ve ruhlarına dayanarak yaşamaları ve liderlik yapmaları,
 • Etkileşime geçtikleri herkesle etkin iletişimlerini arttırmaları,
 • Çok çeşitli ve birbirinden farklı tipteki insanla daha etkin biçimde çalışmaları,
 • Başkalarının üzerindeki etkilerini anlamaları ve yönetmeleri,
 • Değerli çalışanları kurum içinde tutmaları,

İş ve özel yaşamlarında daha fazla denge sağlamaları için çalışırız.

Lider / Yönetici Koçuyla Çalışmaktan Ne Kazanırım..?

– Finansal İtibar

-Verimlilik ve Kar Artışı

-Satış Artışı

-Etkin Pazarlama

-Objektif Değerlendirme

-Yol Arkadaşı

Günümüzde iş hayatında  mutsuz, sıkıntılı, karar vermekte zorlanan, hedef koyamayan ya da hedeflerine ulaşmakta zorluk yaşayan , planlama ve zaman yönetimini yapamayan,  yöneticilerin  olduğu bir gerçek. Bu durumun farkına varan ve kendini geliştirmeye çalışan bir yönetici bu sorunu çözen yöneticidir. Ancak yönetici nereden ve nasıl başlamalıdır? İşte tam da bu aşamada yönetici koçu devreye girer.

Koçluk çalışmamız; Tamamen kişinin özelinde oluşturulacak, gizlilik ve etik değerler çerçevesinde gerçekleşir.

·         Bireysel ve Kurumsal GELİŞİM desteği sunan KOÇLUK; bireysel gelişimi ve değişimi desteklemek temelinde kurulan profesyonel bir ilişkidir. Danışanların hayatlarının tüm alanlarıyla ilgili koçluk yürütülebilir.

·         Koçluk çalışması danışanın HAREKETE GEÇMEK, İLERLEMEK, DEĞİŞMEK, DÖNÜŞMEK isteği ile potansiyeline odaklanır.

·          “Her insan eşsizdir ve ihtiyacı olan bütün kaynaklara sahiptir.”

·         Koçluk çalışması sizin ihtiyaç, hedefler ve zamanınıza uygun olarak tasarlanır, yüz yüze, online veya telefon ile gerçekleştirilen bire bir görüşmeler şeklinde yürütülür.

·         Birbirimize karşı dürüst ve açık olmamız, koçluk ilişkisinin değeri ve bütünlüğü için çok önemlidir.  Bu doğrultuda paylaştığımız, geliştirdiğimiz ve tartıştığımız her şey tamamen gizli kalacaktır.

·         Koçluk çalışması sizin için, sizin hedefinize doğru yukarıda belirtilen çerçeve içinde yürür.

·         Bireysel koçluk her kişi için farklı tasarlanan bir süreç olmasına rağmen, genel olarak belirli bazı adımlar bulunmaktadır.

Yönetici olarak neden koçluk seansı almalısınız?                                                                                           

ÇÜNKÜ; İşletme içerisinde kimse sizi doğruları söylemez. Yüzünüze sizi pohpohlar, arkanızdan söylemediklerini bırakmazlar. İşletmelerde kıskançlık hat safhadadır. 360 derecede arkanızdan neler konuşuluyor ve sizin hakkınızda ne düşünülüyor  asla bilemezsiniz. Bunlara ilave olarak karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. İş ve yaşam dengesini iyi kuramıyor, hedef koyamıyor, koysanız da ulaşamıyor olabilirsiniz, Asla kendinizi çok iyi Günümüzde iş hayatında  mutsuz, sıkıntılı, karar vermekte zorlanan, hedef koyamayan yada hedeflerine ulaşmakta zorluk yaşayan , planlama ve zaman yönetimini yapamayan,  yöneticilerin  olduğu bir gerçek. Bu durumun farkına varan ve kendini geliştirmeye çalışan bir yönetici bu sorunu profesyonel bir koç ile çözen yöneticidir.

Yönetici Koçluk Eğitimi

YÖNETİCİ KOÇLUĞU (EXECUTIVE COACHING)

 

Yönetici Koçluğu (Executive Coaching ) Modülü ile profesyonel bir yönetici koçu olarak koçluk hizmeti verdiğiniz yöneticilerin yönetim becelerini artırarak yetkinlik kazanma sürecinde yanlarında olabileceğiniz gibi yönetici olarak kendinizi yönetim kadrolarında daha yetkin düzeye taşıyabilmeniz de mümkündür. 

Liderlik Becerilerinizi Geliştirin, Hedeflerinize Ulaşın!

Sanayi çağının getirdiği insan yönetme anlayışı çok geride kaldı. Yeni İnsan Çağı’nın lider yöneticileri liderlik ve koçluk becerilerini takımlarına liderlik edebilmek için kullanıyorlar. İnsanı makina gibi gören sanayi çağı anlayışı, sadece bedensel çalışmasından faydalanıp, düşüncelerini, yaratıcılığını, duygularını ve ruhunu tamamen hiçe sayan yönetim yaklaşımı, yeni jenerasyonla birlikte artık işe yaramıyor.

Artık Lider Yönetici Koç, hem yönetiyor, hem liderlik ediyor hem de koçluk ile takım oyuncularının sorumluluklarını sahiplenmesini sağlıyor.

Lider Yönetici Koç ile sıradan bir Yönetici arasında yapılan araştırmalarda Lider Yönetici Koç’un takımın motivasyonunu arttırdığı, kurumuna olan sadakati çok yükselttiği ve takım çalışanlarının sağlıklı, uzun vadeli çalışmasında büyük etki yarattığı belirtiliyor.

Temel koçluk eğitimi dışında profesyonel yaşamda temel prensiplerin oluşturulması, kendisi ve çalışanları için hedef belirleme ve hedefe yürüme adımları, stratejik iş adımları, doğru insanları seçmek ve doğru insanlarla çalışma ortamları yaratmak, verimlilik süreci yönetimi, duruma uygun liderlik etmek, yüksek performans kültürü oluşturmak gibi etkin özellik ve modelleri oluşturma yetkinliği kazandıran bir program.

Yönetici Koçluğu Eğitimini Kimler Almalı?

•    İş dünyasına koçluk hizmeti vermek isteyen bireyler

•    Yönetmekten, liderlik ve koçluk etmeye geçiş yapmak isteyen profesyoneller

•    Kariyerinde başarıyı hedefleyenler

•    Yöneticiler

•    Firma sahipleri

Yönetici Koçluğu Eğitimi Size Ne Fayda Sağlar?

•    Yöneticilere koçluk yapabileceksiniz.

•    Yönetim tarzlarına ve liderliğe farklı açılardan bakabileceksiniz.  

•    Etkili bir lider olabilmenin yollarını keşfedeceksiniz.

•    Çalışan performansını etkin bir şekilde yönetmeyi öğreneceksiniz.

•    Çalışanların gerçek potansiyelini açığa çıkarabilecek, başarıyı ölçümleyebileceksiniz.

•    Şirketin verimliliğini artırabileceksiniz.

•    Stratejik iş adımlarını nasıl planlayabileceğinizi öğreneceksiniz.

•    Hedefleri net bir şekilde belirleyebilecek ve doğru hedefe nasıl yürünebileceğine hakim olabileceksiniz.

•    Planlama yeteneğiniz gelişecek.

•    Etkili toplantı yapabilmenin ve zamanı etkin bir şekilde yönetmenin yollarını keşfedeceksiniz.

 

Yönetici Koçluğu Eğitiminde Neler Var?

Artık, çalışanları yönetmekten çok onlara liderlik etmek ve hedefe yürümek daha büyük önem taşıyor. Yönetici Koçluğu eğitimi liderlikten yüksek performansa, stratejik iş adımlarından hedefe ulaşmaya kadar yöneticilerin ihtiyacı olan her türlü deneyimi katılımcılarına sunuyor.

 

Yönetici Koçluğu Eğitimi Hangi Sorulara Cevap Veriyor?

• Bir yönetici olarak kendimi ne kadar tanıyorum?

• Yetkin bir yönetici koçunun, koç yöneticinin geçmesi gereken aşamalar nelerdir?

• Elde ettiğim sonuçları etkileyen faktörler nelerdir?

• Bir lider olarak kendimi hangi profilde görüyorum?

• Etkili bir lider olmak için nasıl özelliklere sahip olmam gerekir?

• Bir lider olarak kendi kutup yıldızımı bulmam neden önemli? Bunu nasıl yapacağım?

• Duygusal Zeka nedir? Neden önemli?

• Durumsal liderlik nedir?

• Kendi liderlik özelliklerimin farkında mıyım?

• Davranış profilimin farkında mıyım? Farkında olmam bana ne fayda sağlar?

• D.I.S.C. nedir? Nasıl kullanılır?

• İş dünyasında en pratik şekilde insan davranışlarının ve nedenlerinin farkına varmak ve bu farkındalığı etkin bir şekilde kullanarak ilişkileri yönetmek mümkün mü?

• Çizginin altında veya üzerinde olmak ne anlama geliyor? Bu durum iş verimine nasıl yansıyor?

• Yüksek performanslı bir takım nasıl kurulur? Nasıl yönetilir? Nasıl korunur?

• Yüksek performanslı bir takımın sahip olduğu dinamikler nelerdir?

• Takım üyelerinin hepsi sorumluluklarını net olarak biliyor ve tam olarak yerine getiriyorlar mı?

• Takım üyeleri net hedefler peşinde mi koşuyorlar?

• Hedefler nasıl oluşturulmalı? Akıllı (SMART) hedef nedir?

• Takım üyelerinin ve kurumun performans ölçümleri nasıl yapılır?

• Kilit performans göstergeleri ne işe yarar?

• 360 derece performans ölçümü ne işe yarar, nasıl verimli kullanılır?

• Lider olarak alınması gereken insiyatifin anatomisi nasıl açıklanır?

• Zamanı etkin yönetmenin yöntemleri nelerdir?

• Kurum kültürü nedir?

• Yüksek performanslı kurum kültürü nasıl yapılandırılır?

• Hesap verebilirlik nedir? Hesap verebilir bir kültür yaratmak neden önemlidir?

• Strateji nedir? Verimli bir stratejinin temel yapı taşları nelerdir?

• Stratejiye nasıl koçluk yapılır? 

• Yüksek performanslı bir kurum stratejisi nasıl yapılandırılır?

• Değişim nedir? İlkeleri nelerdir?

• Değişim nasıl ele alınmalı, etkin değişim yönetimi nasıl yapılmalı?

• Değişime nasıl koçluk yapılmalı, nasıl liderlik yapılmalı?

• Toplantı verimi performansı nasıl etkiler? Verimli toplantı nasıl yapılır?

Program Türü

Sertifika Programı

Program Süresi

Örgün Eğitim (8 tam Gün)

Eğitmen:

Nuran Boyraz 

 
Sohbeti Aç
Yardım istiyorsan ulaşabilirsin ?
Yaşam Koçun
Merhaba
Yönetici Koçluğu ile ilgili bilgi almak istermisiniz?